สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่  11  พฤษภาคม 2563  –  4 กันยายน  2563 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าสอบคัดเลือก

ปิดรับลงทะเบียนหลักสูตรรายละเอียดหนังสือรับรองตรวจสอบรายชื่อ

การชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 0512175804 จำนวน 200 บาท