สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

คำแนะนำเนื้อหาหลักสูตรดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี “งานวิชาการห้องผ่าตัด”หมายเลขบัญชี 051-272871-2 ค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท