ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

1. โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี นายชาตรี  จุติตรี  เลขบัญชี  051-243832-5 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
2. ลงทะเบียนออนไลน์ที่ ➡ คลิก
3. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” โดยตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบรูปภาพหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนก่อน คลิกข้อความ บันทึกลงทะเบียน
4. ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมประชุมได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมประชุมภายหลังลงทะเบียน 2 วัน
5. รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปCNEU : 29.5 หน่วยกิต
รายละเอียดการอบรม ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อสอบถาม สถานที่ประชุม แผนที่การเดินทาง